top of page

仲唔快d參加呢個遊戲,有機會贏到一部價值 $6,980 既新版威能 turboMAG pro!

詳情請參閲以下遊戲玩法及條款與細則。

【尋兔啟事】

參加尋兔遊戲換新爐好簡單,參加者需符合以下遊戲玩法,

1. Post 你哋現有嘅舊威能熱水器相於此 post 留言處 (一定要十年以上的威能氣體熱水器,相中並要顯示到成隻爐加埋出入水位,如第一個留言之樣板)
2. 讚好 / Like 本專頁
3. 分享 / Share此留言到自己facebook timeline上
4. Tag 兩位朋友

勝出方法:
搵齊你嘅 facebook friends, like你留言個張相,如果你張相得到最多like就可以成爲本遊戲嘅幸運兒啦!如果有幾位參加者嘅 like 數目同你一樣,咁就要加埋你哋 share 數目作總和。但如果Like & Share嘅總和都係一樣的話,就會以最先 post 相嘅朋友爲幸運兒,贏取總值 $6,980 嘅 Vaillant turboMAG pro 13L 氣體熱水器一部連基本安裝:


是次活動由2016年6月6日開始至6月30日下午5時59分結束. 得獎名單將於2016年7月4日於「Hotpool Vaillant」facebook專頁發佈.

 

條款及細則:

- 每個參賽者只能夠參賽一次 (post 一張相)

- 本遊戲只適用於舊德國威能氣體熱水器,其他牌子熱水器一概不受理。若發現參賽者 post 其他品牌之熱水器照片,會馬上被刪除並不作另行通知。

-本司於安排安裝時,幸運兒必須提供安裝確實地址/電話。若到場後發現所提供的安裝地址並非舊德國威能氣體熱水器。勝出資格會即時被取消而不作任何形式補賞,並由排名第二的參加者取代勝出。

- 本司提供之免費安裝服務爲“基本安裝”服務,所有額外安裝項目如更改喉位,或搭棚工程所衍生之費用需由得獎者自行承擔。

- 如有任何爭議,電寶實業保留最終決定權,包括隨時暫停、更改或終止活動及相關優惠之條款及細則,而無須另行通知,亦不需為此承擔任何責任。

bottom of page